Regres

Stel, uw werknemer raakt door de schuld van een derde (langdurige) arbeidsongeschikt als gevolg van een (verkeers)ongeval, of een medische fout dan krijgt u als werkgever te maken met kosten zoals het doorbetalen van het loon tijdens ziekte, re-integratiekosten. Ten aanzien van dit laatste kunt u denken aan alle benodigde kosten om de werknemer te laten re-integreren, waaronder de netto loonkosten, de kosten van een re-integratiebureau, arbodienst, scholing, aanpassingen werkplek e.d.

Eventuele omzetderving en kosten voor het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag is. Als werkgever heeft u een zelfstandig verhaalsrecht op de aansprakelijke derde voor de genoemde kosten. Dit verhaalsrecht heet ‘regres’.

Het verhalen van schade vereist een specialistische aanpak. Niet alleen moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld maar de aansprakelijke derde en diens verzekeraar moeten worden getraceerd. Ook als u als werkgever een ziekengeldverzekering heeft kan het zinvol zijn om te kiezen om regres te nemen op de aansprakelijke partij. Immers indien u een beroep doet op de ziekengeldverzekering leidt dit tot verhoging van de premie voor het eerstvolgende jaar.
Bent u als werkgever via het UVW verzekerd en betaalt u de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dan kan bij in het geval van een aansprakelijkheidserkenning het UWV de toegerekende last verminderen op de werkgeverspremie. Hierdoor kunt u kosten besparen.

Bent u eigenrisicodrager voor de WIA en uw (ex)-werknemer komt na twee jaar van arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een WGA-uitkering dan kunt u deze uitkering eveneens verhalen op de aansprakelijke partij.
Wilt u weten of u zieke werknemers in dienst heeft waarvan u de kosten kunt verhalen op een derde dan kan Fritse Advocatuur u hierover adviseren.

Start typing and press Enter to search